NYILVÁNOSSÁG

nyilvánosság

Az Országos Bírósági Hivatal igazolta, hogy alapítványunk teljesítette a 2023. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámolója közzétételre vonatkozó kötelezettségét! A mérlegbeszámoló a szöveges kiegészítő melléklettel együtt, valamint az OBH igazolása a  NYILVÁNOSSÁG menűben olvasható. 

ÜLÉSEZETT A KURATÓRIUM

ülés

2024. április 30-án ülésezett alapítványunk döntéshozó testülete. Dr. Janata Vilmosné alapítónk megtisztelte jelenlétével ülésünket. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően Maksainé Grósz Gabriella könyvelőnk is jelenlétével segítette a munkánkat. Döntéshozó testületünk, a kuratórium teljes létszámmal vett részt a tanácskozáson.  Sajnos a Felügyelő Bizottság személyesen nem tudta képviseltetni magát, de a napirendekkel kapcsolatban előzetesen írásban megküldte véleményét és javaslatait. A kuratórium egyhangú döntéssel elfogadta a 2023.

A TUDOMÁNY TÁMOGATÁSA

tudomány

Újjáalakulásának első évfordulóját április 16-án nagyszabású tudományos fórummal köszöntötte az ÉPC-Honvédkórház. A tudományos igényű előadások bemutatták a kórházban végzett magas színvonalú szakmai munkát, a legkülönbözőbb szakterületek példás együttműködésének gyakorlatát, eredményeit, az orvosok, szakdolgozók egymásrautaltságát.

ADOMÁNYAINK ELFOGADÁSÁRÓL DÖNTÖTT AZ OKFŐ

adomány

A 16/2023. júniusi BM utasításnak megfelelően, a hosszú hónapok értelmezési küzdelme, az adminisztráció többszöri pontosítása, kiegészítése eredményre vezetett: a március 04-én harmadszori felterjesztést követően az Országos Kórházi Főigazgató április 02-án jóváhagyta az ÉPC-Honvédkórház főigazgatójának alapítványunk adományai elfogadásának jóváhagyására vonatkozó kérelmét! A 19 db tárgyi eszköz három, céltámogatással rendelkező szakmai terület fejlesztését szolgálja közel több mint 3 millió forint értékben.

ÓRIÁSPLAKÁTOKON IS KÉRJÜK AZ SZJA 1 %-ÁT

plakát

Fennállásunk óta először óriásplakátokon is kérjük a személyi jövedelemadó 1 %-át mindazoktól, akik fontosnak érzik alapítványunk működését. A XIII. kerületben 6 különböző helyszínen kihelyezett plakátokon egyrészt közzétesszük, hogy már 25 éve segítjük a magas szintű betegellátás feltételeinek sokoldalú biztosítását, másrészt a reklám segítségével is jelezzük, hogy szükségünk van az 1 % felajánlásokra, számítunk a támogatókra, köszönjük a felajánlásokat!