KURATÓRIUMI DÖNTÉSEK

2018. május 22-én tartotta éves beszámoló ülését alapítványunk kuratóriuma. Az értekezletet megtisztelte látogatásával Kun Szabó István vezérőrnagy, az MH Egészségügyi Központ parancsnoka.

 

A meghívást elfogadta az alapító, Dr. Janata Vilmosné és a felügyelő bizottság két tagja, valamint Kopasz Róbert kolléga, a 2. belgyógyászati osztály vezetőápolója, leendő kurátor.  


Parancsnok úr rövid tájékoztatást adott az intézmény munkájáról. Elismerését és köszönetét fejezte ki az alapítvány működéséért, amelyre a jövőben is nagyon számít. 


A kuratórium megvitatta és egyhangú szavazattal elfogadta a 2017. év gazdálkodásáról szóló beszámolót, a mérlegbeszámolót és a szöveges közhasznúsági jelentést, majd a 2018. évi költségvetési tervet. Mindkét napirend kapcsán a felügyelő bizottság ismertette véleményét, javasolta az előterjesztések elfogadását. A kuratórium tagjai, az Alapító és a FEB örömmel nyugtázta, hogy eredményes évet tudhat maga mögött az alapítvány, eleget tett a törvényi előírások szerinti közhasznúsági kritériumoknak. A testület döntött az idén eddig beérkezett támogatási kérelmekről is.  


Megköszönve munkáját, tudomásul vette Kelemen István kuratóriumi tagságról és elnöki posztról szóló lemondását. Az alapító felkérésére Pácserné Bozi Judit eddigi titkár elfogadta az elnöki tisztséget. A testület Kopasz Róbert kurátorral egészül ki.