NÉVVÁLTOZÁS

Értesítjük partnereinket, támogatóinkat, hogy alapítványunk neve megváltozott!

Új név: HONVÉDKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Rövidített név: HONVÉDKÓRHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY       

A 2014-ben benyújtott alapító okirat módosítás tartalmazta az alapítvány névváltozás iránti kérelmét. A módosító okirat elfogadásáról szóló végzés rendelkező részét a Fővárosi Törvényszék 2016. május 12-i 7.Pk.60.293/1999/16. számú végzésében az alábbiakkal egészítette ki:

„A szervezet neve megváltozott.

A szervezet új neve: Honvédkórházért Közhasznú Alapítvány.

A szervezet rövidített neve: Honvédkórházért Alapítvány.”

Minden egyéb tekintetben az alapító okirat változatlan.