Nyilvánosság

Az alapítványi Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik a 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása. A beszámolót és a szöveges kiegészítést a tárgyévet követő év május 31-ig köteles megküldeni az Országos Bírósági Hivatalnak.

Az alapítványi juttatásokból az Alapító Okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében kérelem útján, illetve a Kuratórium saját kezdeményezésére lehet részesülni.