TÜDŐGYÓGYÁSZOK KONFERENCIÁJA

Debrecenben rendezték meg a Magyar Tüdőgyógyász Társaság 59. Naggyűlését, amelyen az alapítvány segítségével négy munkatárs vehetett részt az 1. Szakrendelő Intézetből. A finanszírozás céltámogatásból valósult meg. Asszisztenseink a több napos, rendkívül magas színvonalú tudományos konferencia plenáris ülésein túl bekapcsolódtak a szakdolgozói szekció munkájába is, amelyen lehetőségük nyílott a napi gyakorlat tapasztalatainak cseréjére.