Rólunk

Neve:    Honvédkórházért Közhasznú Alapítvány

Székhelye:    1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.

Alapító:    Dr. Janata Vilmosné magánszemély

Nyilvántartási sorszám: 7477

Bejegyző szerv:  Fővárosi Bíróság

Bejegyzés ideje:  1999.

Módosítás:   2003. és 2014.

Minősítése:    közhasznú

Adószáma:   18094921-1-41

Számlavezető:  Budapest Bank  

Számlaszáma:  10103173-33728700-00000008  

Az Alapítvány 1999. március 18-án alakult a 100 éves Honvédkórház centenáriumi rendezvénysorozatának finanszírozására. Az alapító Dr. Janata Vilmosné magánszemély – volt Honvédkórházi kollega, aki az alapításkor már nem dolgozott az intézményben.  2000. márciusában – az Alapító Okirat közhasznú feladatokkal történő módosítását követően – a Fővárosi Bíróság határozatában közhasznúvá minősítette a szervezetet.  

Vezető szerve: 5 fős kuratórium, tagjai – az elnök kivételével – több évtizede a kórházban dolgozó jelenlegi és volt munkatársak.   2003-tól 3 fős Felügyelő Bizottság ellenőrzi a működést és a gazdálkodást. Tagjai jelenlegi és volt kórházi dolgozók.  

A Fővárosi Törvényszék 2015. február 24-én kelt, 7.PK.60293/1999/13. számú Végzése kimondja, hogy az alapítvány mindenben megfelel a 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Ectv.), a 2014. évi V. törvény (Ptk.), valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban Cnytv.) vonatkozó előírásainak.  

BEVÉTELEK

  • Támogatások (cégek és magánszemélyek); 
  • 2001-től – a közhasznú célok megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, szerény mértékű – vállalkozási tevékenység; 
  • 2004-től a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásai.  

GAZDÁLKODÁS

A kuratórium által elfogadott éves költségvetési terv alapján történik.