Impresszum

Név:    Honvédkórházért Közhasznú Alapítvány

Székhely:    1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.

Alapító:    Dr. Janata Vilmosné magánszemély

Nyilvántartási sorszám: 01-01-0007477

Bejegyző szerv:  Fővárosi Bíróság/Fővárosi Törvényszék

Bejegyzés ideje:  1999.

Minősítése:    közhasznú

Adószáma:   18094921-1-41

Weboldal tartalomszolgáltatásáért felelős személy, szervezet neve, elérhetősége:

Honvédkórházért Közhasznú Alapítvány
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.

Szerkesztő:
Pácserné Bozi Judit            
Tel.: 06-30 8281021

A weboldal üzemeltetője és tárhelyszolgáltatója:

Netkey S.r.o.
SK-945 01 Komárno, Gombaiho 6.
info @ netkey . sk
+36 20 477 22 80

Szerzői jog:

A Honvédkórházért Közhasznú Alapítvány internetes honlapját az Alapítvány működését érintő tájékoztatás és az alapítvánnyal kapcsolatos információk közététele céljából hozta létre és üzemelteti. 

Az oldalon megjelenő mindennemű tartalom további felhasználása kizárólag a Honvédkórházért Közhasznú Alapítvány előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

A honlap látogatója a honlap oldalait eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépére letöltheti, ott rögzítheti, illetve kinyomtathatja. Az engedély nem terjed ki arra, hogy a honlap látogatója az oldalakat harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. 
  

Változtatás joga:

Az Alapítvány fenntartja magának annak jogát, hogy a honlapon található információkat előzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa,  nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, hogy a honlapon elérhető információ napra kész legyen.
Jelen weboldalon megjelenített információk kizárólag tájékoztató jellegűek, időben esetleg érvényét vesztett is lehet, emiatt a pontosítás érdekében kérjük keressen meg elérhetőségeinken.

 Az Alapítvány nem vállalja a felelősséget a honlapon megjelenő esetleges elírásokért, sem pedig a honlap tartalmának jogosulatlan, az Alapítvány-on kívül álló okból történő megváltoztatásáért.
 

Információk gyűjtése és felhasználása:
 
Az Alapítvány a látogatók személyes adatait nem gyüjti és nem tárolja.
 

Linkek:

Az Alapítvány nem felelős olyan külső honlapok tartalmáért, amelyek a  Honvédkórházért Közhasznú Alapítvány honlapjáról link-en keresztül elérhetők. A Honvédkórházért Közhasznú Alapítvány nem felelős más honlapok tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.
 

Felelősség korlátozása:

A látogatók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a honlap szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, az Alapítvány az életben, testi épségben és egészségben  bekövetkező esetleges sérülésekért, vagy egyéb károsodásért csak akkor felel, ha azt az Alapítvány szándékosan, vagy súlyos gondatlanságával okozta. A  Honvédkórházért Közhasznú Alapítvány a jelen honlap használata során a látogatónál felmerülő károkért az előző mondatban írt felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.
 

Jogviták:

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak.