EREDMÉNYES ÉVZÁRÁS, REÁLIS TERVEZÉS

2017. május 26-án ülésezett az alapítvány kuratóriuma. A kurátorok teljes létszámmal jelen voltak az értekezleten, amelyre meghívást kapott az alapító, a felügyelő bizottság és az alapítvány könyvelője. A 2016. év munkáját, gazdálkodását küzdelmesnek, de eredményesnek, sikeresnek értékelték a jelenlévők. A felügyelő bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztéseket. A 2016. évi beszámolót és a mérlegbeszámolót egyhangú szavazással fogadta el a testület. Ezt követően megvitatták a 2017. év költségvetési tervét, amelyet takarékosnak, körültekintőnek véltek, és szintén egyhangú szavazással fogadtak el. A továbbiakban a felügyelő bizottság jelenlévő tagja tájékoztatást adott az általuk május 10-én végrehajtott ellenőrzések tapasztalatairól. A FEB a neurológiai osztályon és a szájsebészeti részlegben az alapítvány által 2015-ben céltámogatásból beszerzett eszközök, műszerek meglétét ellenőrizte. Megállapította, hogy mindkét osztályon rendeltetésszerűen használják az eszközöket, azok állapota megfelelő. Az érintett területek dolgozói nagyon hasznosnak ítélik az alapítvány által adományozott eszközöket.