TANÁCSKOZOTT A KURATÓRIUM

2022. május 24-én kuratóriumi ülést tartott az alapítvány döntéshozó testülete. Az elmúlt két évben a covid pandémia megakadályozta a személyes találkozást, a kuratórium távszavazással hozta meg döntéseit. Idén azonban szerencsére az 5 fős testület teljes létszámban megjelent. Az értekezletet megtisztelte jelenlétével Dr. Janata Vilmosné alapító, valamint meghívást kapott Maksainé Grósz Gabriella, az alapítvány könyvelője is. A Felügyelő Bizottságot Dr. Konéta Györgyné képviselte.
A kuratórium megtárgyalta és elfogadta a 2021. évi beszámolót, a mérlegbeszámolót a szöveges kiegészítő melléklettel együtt, valamint döntött a 2022. évi költségvetési tervről. A beszámolás évében jelentős eszközfejlesztést valósított meg az alapítvány, amellyel a Honvédkórház több telephelyének munkáját segítette. Pozitívum, hogy 2021-ben is meg tudta őrizni az alapítvány a közhasznúsági minősítést! 
A járvány éveit követően – figyelemmel a háborús veszélyhelyzetre, a jelentős inflációra is – érezhetően csökkent a cégek, vállalatok, magánszemélyek adományozási lehetősége. Ezért az idei költségvetés tervezése még a korábbi gyakorlathoz képest is nagyobb óvatosságra intette az alapítványt. Negatív körülmény az is, hogy az elmúlt esztendőben és 2022. első négy hónapjában másfél millió forintnyi értékvesztést szenvedett el szervezetünk a befektetett értékpapírjaink vonatkozásában. Mivel további értékvesztést nem visel el az alapítvány, a kuratórium úgy döntött, hogy eladja értékpapírjait, a bevételt áthelyezi a folyószámlájára, és megszünteti a banknál vezetett értékpapírszámláját.

kuratórium


A testület döntött az idén a kuratóriumi ülés napjáig beérkezett támogatási kérelmekről. Alapvetés, hogy csak azokat a kéréseket tudjuk teljesíteni, amelyek megvalósításához céltámogatás áll rendelkezésre. Fedezet nélküli kötelezettségvállalástól az alapítvány elzárkózik.
Az alapítvány elnöke tájékoztatást adott aktuális ügyekről, többek között az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megkezdéséről, amely kapcsán az ÁSZ által bekért dokumentumok, szabályzatok a megadott határidőben rendelkezésre bocsájtása megtörtént.