TÜDŐGYÓGYÁSZOK KONFERENCIÁJA

Debrecenben rendezték meg a Magyar Tüdőgyógyász Társaság 59. Naggyűlését, amelyen az alapítvány segítségével négy munkatárs vehetett részt az 1. Szakrendelő Intézetből. A finanszírozás céltámogatásból valósult meg. Asszisztenseink a több napos, rendkívül magas színvonalú tudományos konferencia plenáris ülésein túl bekapcsolódtak a szakdolgozói szekció munkájába is, amelyen lehetőségük nyílott a napi gyakorlat tapasztalatainak cseréjére.

RADIOGRÁFUSOK KONGRESSZUSA

A Magyar Radiográfusok Egyesülete idén tartotta 19. kongresszusát Szolnokon. A Honvédkórházi résztvevők közül négy röntgen asszisztens részvételét finanszírozta alapítványunk. A rangos háromnapos konferencián lehetőség volt a tudományos munkák, eredmények megosztására, a szakmai újdonságok megismerésére. A kongresszus szabadon választható elméleti továbbképzésként került akkreditációra.

NEMZETKÖZI PORONDON

Az MH Egészségügyi Központ Podmaniczky utcai telephelyén működő Klinikai Immunológiai Részleg részlegvezető szakgyógyszerésze jelentkezését elfogadta a Svájcban megrendezésre került European Society for Immunodeficiencies 17., nemzetközi immunhiány konferencia. A tanulmány absztraktja a veleszületett, vagy – például a csontvelő transzplantáció miatt – kialakult immunhiányban szenvedő gyermekek kezelésével kapcsolatos adatokat mutatta be. A közel negyedmillió forintos támogatás összege céltámogatásból állt az alapítvány rendelkezésére.

EGÉSZSÉGIPAR, KUTATÁS, ORVOSLÁS

A Központi Laboratóriumi Diagnosztikai Osztály, Klinikai Toxiko-farmakológiai Részleg munkatársai külső cég céltámogatásából mintegy 230.000 forintnyi alapítványi finanszírozással vettek részt augusztusban a Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság VII. Kongresszusán, amelynek idei vezérgondolata „a személyre szabott orvoslás hatása a jövő egészségügyére” volt. A gyakorlati és tudományos eredményeket bemutató konferencia pontszerző tanfolyam minősítést kapott.

BETEGHÁLA

Sikeres műtétjét követően határozta el egy kedves betegünk, hogy hálája jeléül gyűjtést indít, amelyben alapítványunk segítségét kérte. Célja az volt, hogy az Idegsebészeti Osztály részére műtéti eszközök vásárlása váljon valóra. „Kampánya” során 11 cég, illetve magánszemély összesen 360.000.- Ft összeggel járult hozzá a hatszázezer forintot meghaladó endoszkópos eszközök beszerzéséhez. A különbözetet az alapítvány a közhasznú célok megvalósítására rendelkezésére álló keretéből állta.